HVA gjør vi?

ARKITEKTUR

Arkitektur er rom, bygg og omgivelser skapt for mennesker av mennesker. Sammen med deg ønsker vi å bruke vår faglige tyngde og lange erfaring til å skape arkitektur tilpasset dine, brukernes og samfunnets behov.

Interiør

Interiørarkitektur handler om å starte en behovsanalyse med blanke ark og på en innovativ måte inspirere kunden til å se nye vinklinger og muligheter. Styrken vår ligger i å sette seg inn i og forstå sluttbrukers behov og ønsker. Vi har oversikt over de til enhver tid gjeldende regler og har oppdatert materialkunnskap og produktoversikt.

PLAN og urbanisme

Avdeling for Plan og urbanisme er særlig rettet mot prosjektutvikling, mulighetsstudier og arealplanlegging. Gjennom analyse av situasjon avdekkes en tomts potensial og begrensninger, og en reguleringsplan utløser kvaliteter og verdier.

OG ARKITEKTER

Vi er 39 ansatte som sammen utgjør et kompetent og kreativt arbeidsfellesskap. Våre prosjekteringsoppgaver er mangfoldige og omfatter blant annet boliger, næringsbygg, hoteller, omsorgsbygg, skoler, barnehager og plan-, regulerings- og arealutredningsoppgaver.
Og Arkitekter as er medlem av Norske Arkitekters Landsforbund (NAL).

VÅRE ANSATTE